Hundmassage

Tuggmuskeln - Masseter  Strech av bakre överarm Absol Armbågsstretch Zaco 012

Alla hundar kan få muskelspänningar. Spänningar innebär smärta och inskränkt rörlighet för hunden. Hunden visar med sitt kroppsspråk att något är fel, den kan visa aggressivitet, rädsla och irritation. Hunden kan undvika kontakt, beröring och lek. Den kan också halta ,svanka eller undvika vissa rörelser såsom att hoppa in i bilen , gå i trappor osv. Massagen ger tryck- och stretcheffekter på hud, muskler och nerver. Den ökade blodcirkulationen gör musklerna mer följsamma och smidiga. Genom beröringen frigörs antistresshormon som gör hunden mer lugn och harmonisk. Massagen kan användas förebyggande, rehabiliterande och även som visitation av hunden. De flesta hundar älskar massage och ber gärna om mer…

Hur går en hundmassagebehandling till?

Första gången vi träffas behöver jag information om hundens tidigare och nuvarande status och om det är något speciellt problem ni vill ha hjälp med. Ibland vill jag se hunden röra på sig för att se samband mellan rörelsestörning/muskelproblem. Behandlingen tar olika lång tid bl.a beroende på hundens storlek. Det kan ta mellan 30-50 min. Om jag hittar ett specifikt muskelproblem ger det bäst effekt om jag får behandla hunden 3-4 g. under ca. 10-12 dagar. Ofta märker man en förbättring redan efter första behandlingen. Hunden rör sig mer fritt och verkar gladare. Priser Massagebehandling 450:- Klippkort 5 behandlingar 2000:- Jag har min hundmassagepraktik på Rekylvägen 15 i Sollentuna där jag tar emot hundar för behandling. Jag åker också ut till hundklubbar, hunddagis, hundvänner osv. och håller korta 3-timmarskurser där jag lär ut om hundens anatomi, rörelser, träning och hur man själv kan förebygga skador med hjälp av massage, stretching och stresspunkter.

 

 

238

Hästmassage

Idag är massage en naturlig del av hästens tränings och friskvårdsprogram. Många är de ryttare och tränare som har insett massagens värde som förebyggande behandlingsmetod. En bra hästmassör har många strängar på sin lyra och kan bl.a. lösa upp spända muskler med hjälp av olika massagegrepp och stretching. Hästmassören kan också läsa av hästens rörelser och se var hästen har sina motstånd. Om vi hjälper hästen att hålla rörelseapparaten i fint skick så kommer den att kunna prestera ända upp till 20 % bättre!

Rörelseinskränkningar som t.ex. kort steg, svårt med galoppfattningar, sned nacke o.s.v. kan vara tecken på muskulära problem som kan avhjälpas med massage. En häst som belastar sig jämnt och rör sig med lätthet på ett vägvinnande sätt är vad de flesta strävar efter. Detta kan lättare uppnås med en häst som har en god muskelbalans utan motstånd. Ibland kan det även vara nödvändigt att ändra i hästens träningsprogram för att komma till rätta med ett problem, läs mer om detta under träning!

 

Hur går en behandling till?

Första behandlingen tar alltid lite längre tid än efterföljande behandlingar, då det är en del frågor om hästens tidigare och nuvarande status. Ibland kan det också vara nödvändigt att se på hästen i rörelse, med eller utan ryttare, för att utvärdera och se var motståndet sitter. Därefter följer en massagebehandling där hela hästens kropp gås igenom. Spänningar löses upp med olika massagegrepp och ev. stretching. Ofta behövs det mer än en behandling för att komma tillrätta med problemet. Därför får ägaren ett lättare program som denne kan utföra efter anvisningar till nästa gång vi ses. Det vanliga är att man bokar in 3 behandlingar inom ca.10 dagar och sedan anpassas kontinuiteten till varje individ.

Efterbehandlingar sker oftast lite mer lokalt, d.v.s. mer tid läggs på problemområdet och resten av hästen gås över lite snabbare.

Pris massagebehehandling för häst:
750:-               Milersättning 30:-/mil

Om det finns en misstanke att problemet hänger ihop med hur hästen rids, kan du även få tips och hjälp i fortsatt träning av hästen!
Läs mer om det under träning.