Hästmassage

Idag är massage en naturlig del av hästens tränings och friskvårdsprogram. Många är de ryttare och tränare som har insett massagens värde som förebyggande behandlingsmetod. En bra hästmassör har många strängar på sin lyra och kan bl.a. lösa upp spända muskler med hjälp av olika massagegrepp och stretching. Hästmassören kan också läsa av hästens rörelser och se var hästen har sina motstånd.

Om vi hjälper hästen att hålla rörelseapparaten i fint skick så kommer den att kunna prestera ända upp till 20 % bättre!

Vad kan behandlas?

Rörelseinskränkningar som t.ex. kort steg, svårt med galoppfattningar, sned nacke o.s.v. kan vara tecken på muskulära problem som kan avhjälpas med massage. En häst som belastar sig jämnt och rör sig med lätthet på ett vägvinnande sätt är vad de flesta strävar efter. Detta kan lättare uppnås med en häst som har en god muskelbalans utan motstånd. Ibland kan det även vara nödvändigt att ändra i hästens träningsprogram för att komma till rätta med ett problem. Läs mer om detta under träning >

Om det finns en misstanke att problemet hänger ihop med hur hästen rids, kan du även få tips och hjälp i fortsatt träning av hästen!
Läs mer om det under träning >

Hur går en hästmassagebehandling till?

Första behandlingen tar alltid lite längre tid än efterföljande behandlingar, då det är en del frågor om hästens tidigare och nuvarande status. Ibland kan det också vara nödvändigt att se på hästen i rörelse, med eller utan ryttare, för att utvärdera och se var motståndet sitter.
Därefter följer en massagebehandling där hela hästens kropp gås igenom. Spänningar löses upp med olika massagegrepp och ev. stretching. Ofta behövs det mer än en behandling för att komma tillrätta med problemet. Därför får ägaren ett lättare program som denne kan utföra efter anvisningar till nästa gång vi ses. Det vanliga är att man bokar in 3 behandlingar inom ca 10 dagar och sedan anpassas kontinuiteten till varje individ.

Efterbehandlingar sker oftast lite mer lokalt, d.v.s. mer tid läggs på problemområdet och resten av hästen gås över lite snabbare.

Pris för massagebehandling av häst

Pris: 800:-
Milersättning: 30:-/mil

Avbokning
Avbokning skall ske senast 24 timmar innan bokad tid, annars debiteras du ändå med hela summan.