Massagebehandlingar för hundar och hästar

Hundar

Alla hundar kan få muskelspänningar. Spänningar innebär smärta och inskränkt rörlighet för hunden. Hunden visar med sitt kroppsspråk att något är fel. Den kan visa aggressivitet, rädsla och irritation. Hunden kan undvika kontakt, beröring och lek. Den kan också halta ,svanka eller undvika vissa rörelser såsom att hoppa in i bilen , gå i trappor osv.

Massagen ger tryck- och stretcheffekter på hud, muskler och nerver. Den ökade blodcirkulationen gör musklerna mer följsamma och smidiga. Genom beröringen frigörs antistresshormon som gör hunden mer lugn och harmonisk.

Massagen kan användas förebyggande, rehabiliterande och även som visitation av hunden.

Hästar

Idag är massage en naturlig del av hästens tränings och friskvårdsprogram. Många är de ryttare och tränare som har insett massagens värde som förebyggande behandlingsmetod. En bra hästmassör har många strängar på sin lyra och kan bl.a. lösa upp spända muskler med hjälp av olika massagegrepp och stretching. Hästmassören kan också läsa av hästens rörelser och se var hästen har sina motstånd.

Om vi hjälper hästen att hålla rörelseapparaten i fint skick så kommer den att kunna prestera ända upp till 20 % bättre!

Ingen karens för friskvårdande massage.